Back to Kurser

App-udvikling – 2 lektioner for elever i 6. – 9. klasse

495,00 DKK

Dette online-undervisningsmateriale giver dine elever mulighed for at lave deres egen app.

Materialet består af korte videoer, som gennemgår emnerne og opgaver, som eleverne skal lave. Kurset inspirerer elevernes kreativitet, og de laver deres egen, personlige app i løbet af forløbet.

I materialet er der desuden en lærervejledning.

Prisen giver adgang for en klasse eller et hold på op til 30 elever og en lærer.

 

Produktbeskrivelse

Undervisningsmaterialet er udviklet til at passe til 2 x 45 minutters undervisning. Eleverne følger selv undervisningen i deres eget tempo og udvikler undervejs deres egen apps. Deres apps kan efterfølgende deles, hvis eleverne ønsker det.

Forenklede Fællesmål

Materialet er rettet mod undervisning i det tværgående tema IT og Medier og adresserer positionerne Eleven som målrettet og kreativ producent samt Eleven som ansvarlig deltager. Materialet kan også bruges i Medieproduktionsdelen af Medie-valgfaget i udskolingen eller i Natur-og-teknologi i 6. klasse.

Materialet kan også bruges som et forløb i Hour of Code eller EU Code Week.

 

Forberedelse

Den medfølgende lærervejledning giver læreren mulighed for at se samtlige videoer på én gang (cirka 30 minutter). Der er ikke brug for egentlig forberedelse, da al undervisning foregår via videoer online.

Eleverne skal have adgang til udviklingsværktøjet Ionic Creator i en gratis version. Oprettelse af kontoen der, er en del af materialet.

Indhold

Undervisningsmaterialet er delt op i 9 mindre dele, som til sammen indeholder cirka 30 minutters video. Efter hver korte video arbejder eleverne videre med en ny del af deres apps.

Når de har gennemgået undervisningsmaterialet, har eleverne lært at:

  • Designe en apps udseende.
  • Anvende tekst og billeder i deres apps.
  • Lave apps med flere sider/skærmbilleder.
  • Linke til materiale på internettet fra deres apps.
  • Lave telefonopkald fra deres apps.

Tekniske krav

Eleverne skal have adgang til internet, mens de bruger materialet.

Eleverne skal have en e-mail-adresse (for at oprette en gratis konto i det app-værktøj, der benyttes).

Eleverne skal have adgang til pc/mac for at gennemføre forløbet. Selve undervisningsmaterialet kan ses på iPad/Chromebook/Android, men det app-udviklingsværktøj, der skal bruges, kræver, at eleven bruger pc eller mac.

Da undervisningen foregår via video, bør eleverne enten have headsets eller være placeret, så lyden ikke generer andre elever.

Eleverne kan afprøve deres apps på computeren. Det er ikke nødvendigt, at de har deres egen telefon for at prøve deres apps.

Antal deltagere

Prisen på kurset dækker op til 30 elever i en klasse/på et hold samt en lærer.