Værktøjer til programmering i grundskolen

posted in: Nyheder | 0

Der er mange måder at komme i gang med programmering i grundskolen. Egentlig bør det ikke være værktøjerne, der er det afgørende, men hvis du er helt i tvivl om, hvor du skal starte, er her lidt inspiration.

Robotter

Med robotter som Edison og Lego Mindstorms får eleverne mulighed for at designe og bygge deres egne robotter med Lego-klodser og bagefter programmere robottens opførsel fra deres computer eller iPad.

Robotterne giver en fysisk vinkel på det digitale, og det er lettere for eleverne at fokusere og holde koncentrationen, når de skifter mellem at bruge en skærm og at bygge og afprøve robotten.

Ved at bygge deres egen robot får eleverne indblik i nogle af de udfordringer, der er ved udvikling af robotter, og de ser også nogle af de muligheder robotterne giver.

Micro controllers

Med en micro-controller, som eksempelvis micro:bit, kan eleverne bygge og programmere deres egen elektronik. Det kan være simple ting som en måler af indeklimaet i klassen, eller en del af et større projekt, som simulering af smart cities, hvor alt er automatiseret.

Micro:bit er en billig micro-controller, hvor de fleste typer sensorer kan kobles til, så det er muligt at måle temperatur, støj, luftfugtighed, berøring og meget mere. Baseret på det, kan controlleren aktivere en motor eller sende et signal, som udfører en handling.

Grundlæggende programmering

Når man skal udtrykke sig digitalt, er sproget programmering. Der findes mange måder at komme i gang med programmering på, og i udskolingen vil et værktøj som Googles Blockly være relevant. Her kan eleverne starte med at programmere visuelt ved at sætte blokke sammen, og senere gå over til tekstbaseret programmering.

Når eleverne skal lære et egentligt programmeringssprog er Python et godt valg, fordi det er fundamentet for mange af de controllere og robotter, der findes.

Apps

Med et værktøj som App Inventor kan eleverne lave deres egne apps til mobiltelefonerne. Det giver dem mulighed for at lave en app, som løser et helt konkret problem for dem eller for deres klasse. Det kan være helt praktiske problemer som hvem, der har fodboldmålene i næste frikvarter, eller hvornår bussen fra skole kører.