robotter i matematik

Gør matematikfaget ekstra spændende og virkelighedsnært ved at bruge robotter til at lære børnene om matematik. Edison-robotten er perfekt til at lære eleverne talforståelse og geometri. Med robotterne får eleverne mulighed for selv at afprøve matematikken i virkeligheden og se, hvordan teorien fungerer i praksis.

På dette 1-dages kursus lærer du, hvordan Edison-robotten virker og hvordan du inspirerer eleverne til at lære matematik med den.

Efter kurset må du naturligvis tage din Edison-robot med hjem, så du kan fortsætte med at forberede din undervisning.

I kursets første del lærer du, hvordan Edison fungerer og programmeres, så du kan betjene den uden problemer i undervisningen. Kursets anden del koncentrerer sig om, hvordan Edison bruges i matematik, og hvordan den inddrages i undervisningen med henblik på at opnå de forenklede fællesmål.

Er du interesseret i at bruge robotter i andre fag end matematik, så se vores kursus om Robotter i undervisningen.

Du skal med, fordi…

 • Dine elever skal lære, at matematik også eksisterer i den virkelige verden
 • Dine elever er kreative og skal have lov at bruge deres kreativitet i matematik
 • Dine elever lærer bedst, når de samtidigt har det sjovt
 • Dine elever fortjener at se, hvordan matematiske færdigheder kan gøre dem til robotprogrammører.

Den Edison-robot, du bruger på kurset, kan du tage med hjem uden beregning.

Indhold Robotter i matematik

Programmet for kurset ser således ud:

 1. Introduktion til Edison
 2. Øvelse: Lær Edison at kende med stregkoder
 3. Edison i en matematisk sammenhæng – hvad er programmering?
 4. Visuel programmering i EdWare
 5. Øvelse: Lav lys og lyde med Edison
 6. Øvelse: Kør Edison gennem en bane (hastighed, tid og afstand og lidt geometri)
 7. Øvelse: Afprøv Edisons linjesensor
 8. Eksempel på program, som bruger simple regneregler og variabler
 9. Koordinatsystemer
 10. Konkret anvendelse af Edison i undervisningen
 11. Afrunding og afslutning

Efter kurset kan du…

 • Programmere Edison-robotten fra din computer eller iPad.
 • Forberede og gennemføre matematik-undervisning med robotten.
 • Differentiere undervisningen ved hjælp af Edisons forskellige muligheder.
 • Kombinere teori og praksis i matematikfaget ved hjælp af robotten.
 • Opbygge praktiske forsøg med Edison, som understøtter din undervisning i matematik.

Praktiske oplysninger

Kurset varer 1 dag med undervisning fra kl. 9 til 15.

Du behøver ikke have kendskab til programmering på forhånd. Vi forventer, at du er matematiklærer, men det er ikke en betingelse for at deltage.

Du skal selv medbringe computer eller tablet (Android eller iPad) til kurset.