csm_Handlingsbroen_1__-_Clio_Online__2015._Sys_Abrahamsen_91480842a5

 

Brug Scratch til at gøre undervisningen i dansk endnu sjovere. Scratch kan bruges til multimodale fortællinger, hvor tekst kombineres med billeder, tegninger, animationer, musik og lyde. Kurset henvender sig især til lærere, som underviser 0.-4. klasse.

Kurset giver en introduktion til de to gratis værktøjer: ScratchJr og Scratch 2.

ScratchJr er et begynder-værktøj, som kan bruges helt ned til 0. klasse. Programmet er primært visuelt opbygget og forudsætter derfor ikke, at eleverne har knækket læsekoden endnu. ScratchJr giver mulighed for at lave multimodale fortællinger, som kombinerer tekst (gennem talebobler og baggrunde), billeder, tegninger, animationer og lyde. Programmet findes til tablet, og er tænkt til børn i alderen 5-7 år.

Scratch 2 er et gratis online program, som er oversat til dansk. Online programmet kan bruges af børn fra 8 år, eller når de kan læse lidt selv. Programmet indeholder utallige muligheder for at lave tegnefilm, interaktive historier, quizzer, spil mv. som kan bruges til multimodale projekter. Dette kursus giver dig en introduktion til programmet, så du efterfølgende kan inspirere eleverne og udvikle deres kreativitet med digital historiefortælling.

Kurset vil være en blanding af oplæg og hands-on-øvelser, hvor du lærer selv at bruge Scratch Jr (tablet) og Scratch (online). Den sidste del af dagen giver jeg eksempler på, hvordan Scratch Jr og Scratch kan bruges i dansk-undervisningen og vi tager en fælles diskussion. ScratchJr og Scratch kan også med fordel bruges til tværfaglig undervisning, men på dette kursus bliver der lagt vægt på Dansk-faget.

Du skal med, fordi…

 • Du gerne vil lære, hvordan du kan undervise eleverne i at lave deres egne multimodale projekter
 • Du kan se, at det er vigtigt for eleverne, at de lærer at skabe frem for bare at forbruge i den digitale verden
 • Du gerne vil lære nye værktøjer at kende, som kan gøre dansk-timerne endnu sjovere

Indhold af Multimodale fortællinger i dansk (0. -4. klasse)

 • Hvordan bruger vi Scratch til at kombinere Læsning og Fremstilling med It og medier, Innovation og Kommunikation med multimodale projekter?
 • Introduktion til ScratchJr
  • Øvelse – Vælg billeder, lav en lille historie og lav historien om til en tegnefilm
 • Introduktion til tegneprogrammet i ScratchJr
  • Øvelse – Tegn en baggrund
 • Del dit projekt
 • Introduktion til Scratch 2
  • Øvelse – lav en tegnefilm
  • Øvelse – lav et lille spil (quiz)
  • Onlinefællesskabet på scratch.mit.edu
 • Eksempler på anvendelse af Scratch Jr og Scratch online i skolen
 • Fælles diskussion

Efter kurset kan du…

 • Kombinere læsning, fremstilling, it og medier, innovation og kommunikation med multimodale projekter
 • Differentiere undervisningen via opgaver i Scratch
 • Udvikle elevernes fortælleevne og genrekendskab gennem opgaver i Scratch
 • Lave tegnefilm, interaktive historier og små spil i Scratch

Eksempler på opfyldelse af færdigheds- og vidensmål igennem vores undervisningsforløb

Børnehaveklassen / 0. klasse

It og digitale medier: “Eleven kan eksperimentere med digitale medier i arbejdet med sprog”

1. og 2. klasse

Fremstilling: “Eleven kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slut”
Oplevelse og indlevelse: “Eleven kan lege med sprog, billeder og fortælling”
Undersøgelse: “Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler”

3. og 4. klasse

Fremstilling: “Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende”
Fremstilling: “Eleven kan udarbejde multimodale faglige tekster”
Dialog: “Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper”

Praktiske oplysninger

Som en del af kurset vil du få udleveret bogen Lær at lave computerspil af Bo Kalvslund. Bogen er samtidig en introduktion til programmet Scratch. Du får også en lille folder om ScratchJr, og du modtager eksempler på undervisningsforløb rettet mod elever fra 0.-4. klasse.

Du skal selv medbringe computer og meget gerne en tablet (Android eller iPad) til kurset.