Vi tilbyder denne workshop til elever fra 4. – 9. klasse. Det overordnede indhold er det samme, men undervisning, niveau og opgaver afhænger naturligvis af det konkrete klassetrin.

Workshoppen varer to lektioner (2 x 45 minutter), hvor eleverne arbejder i par med hver deres micro:bit (vi medbringer micro:bits). Eleverne prøver at programmere deres micro:bit ved hjælp af det visuelle programmeringsværktøj, og prøver også at benytte micro:bits sensorer, så controlleren reagerer på det, der sker med den.

Eleverne i de små klasser kan eksempelvis lave en tamgotchi, en skridttæller, eller nedtælling til affyring af en raket.

Eleverne i de større klasser laver eksempelvis termometer, hastighedsmåler eller træningsspil.

Indhold

 1. Introduktion til micro:bit – hvad er en micro:controller?
 2. Programmering af micro:bit med det visuelle program
 3. Elevernes første micro:bit program
 4. Micro:bits sensorer
 5. Eleverne programmerer micro:bits sensorer
 6. Afrunding og opsummering

Forenklede Fællesmål

Workshoppen kan vinkles på mange måder. Når du aftaler workshoppen, aftaler vi også, hvilke fællesmål du gerne vil have, at den fokuserer på.

Det kan blandt andet være nogle af disse.

Forenklede fællesmål (FFM) i matematik

 • Mellemtrin
  • Eleven kan gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser
  • Eleven kan undersøge chancestørrelser ved simulering af chanceeksperimenter
  • Eleven kan udvikle metoder til beregninger med decimaltal, enkle brøker og negative hele tal
  • Eleven kan udføre beregninger med procent, herunder med digitale værktøjer
  • Eleven kan anvende variable til at beskrive enkle sammenhænge
 • Udskoling
  • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
  • Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering
  • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
  • Eleven kan opstille og løse ligninger og enkle uligheder

Forenklede fællesmål (FFM) i Natur/teknik

 • Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr
 • Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser
 • Eleven kan gennemføre enkle målinger af vejret, herunder med digitalt måleudstyr

Forenklede fællesmål (FFM) i Fysik/kemi

 • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag
 • Eleven kan designe og gennemføre undersøgelser vedrørende elektronisk og digital styring
 • Eleven kan designe modeller for teknologiske processer, herunder med it-baserede programmer
 • Eleven kan designe enkle teknologiske løsninger på udfordringer fra hverdag og samfund

Om micro:bit-workshoppen

Eleverne arbejder i par, og hvert par skal have adgang til en computer for at kunne programmere micro:bit.

Vi medbringer micro:bits til eleverne, hvis skolen ikke selv har et klassesæt.

Workshoppen varer 2 lektioner (2 x 45 minutter). Prisen er 5.000 kr. ekskl. moms og transport.

Du bestiller micro:bit-workshoppen ved at skrive eller ringe til Kristian Langborg-Hansen: kd.ymedacappanull@hlk – telefon 51 922 722.