App-udvikling

 

Skub til elevernes kreativitet. Byg jeres egne apps i klassen, og samarbejd på en hel ny måde (mens du opfylder forenklede fællesmål).

På dette kursus lærer du så meget om app-udvikling i App Inventor, at du kan anvende værktøjet i undervisningen til at opnå de fælles mål for forskellige fag. Kurset omfatter også didaktiske emner.

Du skal med, fordi…

  • Du lærer hvordan du kan anvende værktøjet i undervisningen
  • Du lærer, hvordan du integrerer App Inventor i undervisningen
  • Du lærer, hvordan du udvikler inspirerende og udviklende opgaver til eleverne

Indhold

Første kursusdag anvendes på at lære dig App Inventor, dets muligheder og dets begrænsninger. Formålet er at give dig viden om værktøjet, så du kan anvende det i undervisningen.

Efter første kursusdag er der cirka to ugers pause før anden kursusdag. I denne periode kan du arbejde med App Inventor på egen hånd, så du får egne erfaringer med værktøjet.

Kursets anden dag fokuserer på anvendelsen af App Inventor i undervisningen. Her ser du, hvordan App Inventor kan bruges til at opfylde forskellige fags fælles mål, og vi gennemgår, hvordan opgaver og øvelser til eleverne kan laves.

Efter kurset kan du…

  • Udvikle mobile apps i App Inventor.
  • Anvende App Inventor til løsning af problemer inden for forskellige fag.
  • Lave egne opgaver, som udvikler elevernes kreative og logiske sans.
  • Integrere it og app-udvikling i undervisningen.
  • Differentiere undervisningen ved hjælp af App Inventor.

Praktiske oplysninger

Kurset består af 2 x 1 undervisningsdag. Undervisningen er hver dag fra kl. 9 – 15. Der skal forventes hjemmearbejde mellem de to kursusdage.

Kursets undervisningsmateriale indeholder blandt andet en dansk bog om App Inventor. Du får desuden en række øvelser og opgaver rettet mod dig selv, ligesom du modtager App Academys opgavemateriale rettet mod folkeskoleelever. Det kan du anvende eller tage udgangspunkt i i din egen undervisning.