Interaktive film er utrolige alsidige og rummer et krydsfelt af læring inden for:

 • Audiovisuel filmæstetik

 • Planlægning af multifacetteret medieproduktion

 • Programmering og interaktiv manuskriptskrivning

 • Værdiskabelse og forgrenede narrativer

 • Sammenfletning og deling af videoer

Al software til forløbet er gratis at bruge (YouTube, Twine, Stopmotion, WeVideo), og filmbidderne kan nemt optages med tablets eller smartphones – både som live-action eller stop-motion.

Når publikum gives en aktiv rolle i filmoplevelsen forstærkes indlevelsen. Derfor er mange interaktive film værdiskabende. Det kunne f.eks. være en interaktiv film, hvor jeres elever fortæller forskellige, men sammenhængende, historier knyttet til jeres skoles profil. Publikum bliver hængende for at få den samlede fortælling, og får samtidig en meget nærværende oplevelse af hvad det vil sige at være en del af jeres skole.

Planen for forløbet ser således ud:

 1. Brainstorming knyttet til en rød tråd, som vi beslutter i fællesskab.
 2. Alle elevgrupper får filmtekniske fif.
 3. Eleverne omforme deres ideer til et flowchart og et interaktivt manuskript.
 4. Der filmes.
 5. Der klippes og laves lyd.
 6. Filmene sammensættes og uploades til een samlet interaktiv fortælling.
Det er først helt for nyligt at det er blevet muligt at lave interaktive film på denne måde, så der findes ikke mange forudgående eksempler. Det er dog blot en kombination af mange forskellige velkendte elementer, så den største udfordringer bliver at vælge hvilken spændende vinkel historierne skal tage – og så selvfølgelig hvad den næste interaktive produktion skal omfavne.