Header Beskrivelse Eksempel
Accept-Ranges Den mindste enhed, der kan hentes data fra denne server Accept-Ranges: bytes
Age Hvor længe objektet har været i en proxy’s cache (i sekunder). Age: 60
Allow Gyldige forespørgsler for denne ressource. Andre forespøgler vil resultere i en fejl 405. Allow: GET, HEAD
Cache-Control Angiver om indholdet må caches. Cache-Control: no-cache
Content-Encoding Angiver hvilken form for data, der returneres Content-Encoding: gzip
Content-Language Indholdets sprog Content-Language: da
Content-Length Længden af indholdet i oktetter (8 bytes) Content-Length: 42
Content-Location Anternativ adresse på denne ressource. Content-Location: /index.html
Content-Disposition Angivelse af foretrukken download-form. Content-Disposition: attachment; filename=minfil.txt
Content-MD5 MD5 hashkode over indholdet i Base64-kodning. Content-MD5: Q2hlY2sgSW50ZWdyaXR5IQ==
Content-Range Hvor hører en delvis forespørgslen ind i det samlede indhold Content-Range: bytes 19595-23876/23877
Content-Type Indholdets mime-type Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date Tidspunkt for afsendelse af data Date: Thu, 11 Feb 2001 07:35:31 GMT+1
ETag Identificerer en bestemt version af ressourcesn. ETag: “209873abeff3298fa3324098bc32de24”
Expires Ressourcens udløbstidspunkt, hvorefter den ikke længere kan caches. Expires: Thu, 01 Apr 2010 19:00:00 GMT+1
Last-Modified Tidspunktet for sidste ændring af ressourcen. Last-Modified: Tue, 9 Feb 2010 12:34:55 GMT+1
Location Adresse, der skal viderestilles til Location: http://www.google.com
Pragma Brugerdefinerede headere
Proxy-Authenticate Identificeringsform til proxyen Proxy-Authenticate: Basic
Refresh Viderestilling efter et bestemt antal sekunder Refresh: 5; url:http://www.google.com
Retry-After Angiver hvornår en forespørgsel kan gensendes, hvis ressourcen midlertidigt er utilgængelig (sekunder). Retry-After: 60
Server Serverens navn Server: Apache/1.3.27 (Unix) (Red-Hat/Linux)
Set-Cookie Sætter en cookie Set-Cookie: navn=Anders; Max-Age=3600;
Trailer Angiver at flere headere findes i slutningen af svaret. Trailer: Max-Forwards
Transfer-Encoding Overførselsformen. Transfer-Encoding: chunked
Vary Instruktioner til proxyer, om hvordan de skal håndtere efterfølgende headere for at afgøre, om den cachede udgave af ressourcen kan benyttes. Vary: *
Via Fortæller hvilke proxyer svaret har været igennem Via: 1.0 fred, 1.1 nowhere.com (Apache/1.1)
Warning Advarsel om at noget kan være gået galt i overførslen. Warning: 199 Der kan være noget galt.
WWW-Authenticate Identifikationsform overfor ressourcen. WWW-Authenticate: Basic