G Suite for Education er Googles pakke med værktøjer til klasseværelset i skolen. Det er mange af de samme værktøjer, som du allerede kender fra din private brug af Googles tjenester.

G Suite for Education er gratis at bruge, og det kan bruges af alle skoler, uanset hvilken strategi der er valgt med hensyn til devices (iPad, Chromebook, bring your own device)

G Suite for Education bruges på skolerne i mere end halvdelen af de danske kommuner.

For at få fuldt udbytte af værktøjerne er det vigtigt, at lærerne forstår, hvordan de bruges i undervisningen. Når G Suite for Education bruges rigtigt, kan de være med til at gøre undervisningen mere spændende og nærværende, forbedre samarbejdet mellem eleverne, og gøre læreren i stand til at bruge sin forberedelsestid mere effektivt.

Vi vil gerne lære dig hvordan!

Vores kurser tager altid udgangspunkt i undervisningen og i lærerens hverdag. Kurserne handler ikke om teknikken, men om de muligheder den giver.

Derfor bruger vi virkelige cases på vores kurser, og du lærer tricks, du kan bruge i din undervisning og din forberedelse med det samme.

Fordi vi vil være sikre på, at du får optimalt udbytte af vores kurser, laver vi altid en opfølgning cirka en måned efter kursets afholdelse, hvor vi kan tale om de erfaringer, du har haft, med at bruge det, du har lært.

 

Kurser i G Suite for Education

Vi er uafhængige af forhandlere og producenter; vores eneste fokus er, at du skal have mest muligt ud af de programmer og det udstyr, du har.

 

Kursus: Chromebook i skolen

Dette kursus er for dig, der skal i gang med at bruge Chromebook i undervisningen.

Du lærer både, hvordan du bruger Chromebook som arbejdsværktøj, og du lærer, hvilke Chromebook apps der er velegnede til undervisningen i forskellige fag på forskellige klassetrin.

Kursus: Fra iPad til Chromebook

Dette er kursus er for dig, der skifter din iPad ud med en Chromebook. Vi tager udgangspunkt i dine erfaringer med iPad i undervisningen, og du lærer at overføre dem til Chromebook. Du lærer de detaljer, der er smartere på Chromebook, og du lærer “work-arounds” for de ting, der var lettere på iPad.

Læs mere om kurset fra Ipad til Chromebook…

Bliv klog på G Suite for Education: Matematik – Statistik

På kurset lærer du, hvordan du kan bruge digitale værktøjer til at indsamle analysedata og behandle det ved hjælp af G Suite for Educations online spørgeskemaer og regneark.

Med de værktøjer bliver det lettere at relatere din undervisning til elevernes hverdag.

Ved hjælp af G Suite for Education lærer du at foretage simulerede eksperimenter, hvor eleverne kan få konkrete erfaringer med chancespil og sandsynlighed.

Læs mere om kurset Bliv klog på G Suite for Education: Matematik – Statistik

Bliv klog på G Suite for Education: Matematik – Algebra

Med G Suite for Education kan du lade dine elever undersøge og eksperimentere med omskrivning og fortolkning  af algebraiske udtryk. På dette kursus lærer du at inddrage digitale værktøjer som træner elevernes algebraiske tænkning.

På kurset lærer du også, hvordan du kan bruge regneark til at lære eleverne at fortolke data fra tabeller og selv udarbejde tabeller. Du prøver også regnearkenes muligheder for at arbejde med formler.

Læs mere om kurset Bliv klog på G Suite for Education: Matematik – Algebra

Bliv klog på G Suite for Education: Dansk – Læsning

G Suite for Education giver eleverne mange muligheder for at afprøve forskellige læsestrategier. På dette kursus lærer du at udnytte disse muligheder, og du ser, hvordan du via G Suite for Education også kan hjælpe de svage læsere ved at understøtte dem på deres niveau.

Derudover lærer du at inddrage digitale læseaktiviteter i din undervisning både i faglig læsning og læsning af fiktion. De digitale læseaktiviteter giver andre fordele og udfordringer end analog læsning, og du lærer, hvordan du bruger de digitale aktiviteter mest effektivt.

Læs mere om kurset Bliv klog på G Suite for Education: Dansk – Læsning

 

Bliv klog på G Suite for Education: Dansk – Fremstilling

Du lærer hvordan dine elever kan bruge G Suite for Education som værktøj både til at arbejde og udtrykke sig multimodalt, og til at analysere eksisterende multimodale værker.

Du ser, hvordan eleverne kan inddrage æstetiske virkemidler i deres tekster. Du lærer processer, som tager eleverne gennem de forskellige faser i det skabende tekstarbejde, og du lærer blandt andet at arbejde med digital feedback og kritik.

Læs mere om kurset Bliv klog på G Suite for Education: Dansk – Fremstilling