Det er sjovt at lave spil, og med de rigtige værktøjer får eleverne både trænet deres logiske og kreative evner og lærer om matematik, fysik, design og sprog.

App Academy anbefaler værktøjet Stencyl til spiludvikling. De spil, der udvikles i Stencyl, kan bruges på internettet, på tablets og iPad, og på Android-telefoner og iPhone. På den måde er det let for eleverne at dele deres produktioner. Stencyl er velegnet fra 4. til 9. klassetrin.

Et spil består af grafiske elementer og funktionalitet. De grafiske elementer opbygges og bearbejdes i Stencyls designmiljø, mens funktionaliteten opbygges af visuelle byggeklodser.

Fag og mål

Når Stencyl anvendes på den rigtige måde, kan værktøjet hjælpe med at opfylde læringsmålene i flere forskellige fag.

Håndværk og design

Udvikling af et spil med Stencyl får eleven igennem idéudvikling og en række forskellige designprocesser. Med Stencyl bliver it naturligt inddraget som et redskab.

Fysik og kemi

Stencyls indbyggede fysik-motor gør det muligt at simulere en fysisk verden med tyngdekraft og energioverførsel. Her igennem lærer eleverne grundlæggende fysiske begreber, og de lærer, hvordan objekter påvirker hinanden ved kollision.

Matematik

Ved at skabe spillets figurer lærer eleverne at beskrive objekter fra dagligdagen ved hjælp af geometriske former, og der skal arbejdes med og beregnes på disse former. Stencyl er desuden en god platform til at undersøge og eksperimentere inden for geometri.

En holdsport

Spiludvikling er en holdsport og gennem arbejdet med Stencyl lærer eleverne både at arbejde individuelt og sammen med andre omkring problemløsning.

Eleverne lærer også sociale kompetencer som at samarbejde og omgås andre konstruktivt. Arbejdsformen omkring spiludvikling lægger op til at eksperimentere og evaluere og lærer derfor eleverne at overvinde fiaskoer.

Kurser